top of page

Akıllı Şebeke

07.08.23

Job Type

Workspace

Hybrid

Tanım

Akıllı şebeke, elektriğin taşınmasını izlemek ve yönetmek için dijital ve gelişmiş teknolojileri kullanan, çift yönlü enerji akışını ve kamu hizmeti ile müşterileri arasında iletişimi sağlayan bir elektrik şebekesidir. Verimliliği artırır, enerji tüketimini ve maliyetini azaltır ve enerji tedarik zincirinin şeffaflığını ve güvenilirliğini artırır.Kullanım Alanları

Gelişmiş Ölçüm Altyapısı (AMI): Akıllı sayaçlar, sayaç veya şebeke hasarı veya kesintileri hakkında gerçek zamanlı uyarılar sağlar, veri iç görülerine dayalı olarak fiyatlandırma ve tedariki değiştirir ve enerji tüketimini izler ve kontrol eder.

Şebeke Otomasyonu: Akıllı şebekeler, karmaşık, sofistike şebeke ağlarının geliştirilmesinde garantili güvenilirlik, performans ve güvenlik sağlar.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Entegrasyonu: Akıllı şebekelerdeki dijital teknolojiler, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik sistemine entegrasyonunu kolaylaştırarak şebeke güvenilirliğini artırır ve elektriğe erişim maliyetini düşürür.

Otomatik Güç Dağıtım Şebekesi Arıza Tespiti: Akıllı şebekeler, güç dağıtım şebekesindeki arızaları otomatik olarak tespit edip çözerek şebekenin kullanılabilirliğini artırabilir.

Faydaları

Geliştirilmiş Verimlilik: Akıllı şebekeler enerji kaynaklarının kullanımını optimize ederek enerji israfını azaltır ve genel enerji tüketimini düşürür.

Maliyet Azaltma: Akıllı şebekeler, enerji tüketiminin gerçek zamanlı olarak izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlayarak tüketicilerin ve kamu hizmetlerinin enerji maliyetlerinden tasarruf etmesine yardımcı olabilir.

Geliştirilmiş Güvenilirlik: Akıllı şebekeler, elektrik dağıtım şebekesindeki arızaları otomatik olarak tespit edip çözerek şebekenin kullanılabilirliğini artırabilir.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Entegrasyonu: Akıllı şebekelerdeki dijital teknolojiler, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik sistemine entegrasyonunu kolaylaştırarak şebeke güvenilirliğini artırır ve elektriğe erişim maliyetini düşürür.

Talep Tepkisi: Akıllı şebekeler, kamu hizmetlerinin en yüksek talebi daha iyi yönetmesini ve ek enerji üretim kapasitesine olan ihtiyacı azaltmasını sağlar.

Gelişim Alanları

Siber güvenlik: Akıllı şebekelerdeki artan bağlantı ve dijital teknolojilere olan bağımlılık, onları potansiyel siber tehditlere ve saldırılara maruz bırakabilir.

Veri Gizliliği: Akıllı şebekeler tarafından tüketici enerji tüketim verilerinin toplanması ve kullanılması, veri gizliliği ve korunması konusunda endişelere yol açmaktadır.

Yüksek İlk Yatırım Maliyeti: Akıllı şebeke teknolojilerinin uygulanması genellikle altyapı ve ekipman için önemli miktarda ön yatırım gerektirir.

Birlikte Çalışabilirlik: Akıllı şebeke içindeki farklı bileşenler ve sistemler arasında sorunsuz iletişim ve entegrasyon sağlamak zor olabilir.

Düzenleyici ve Politika Engelleri: Akıllı şebekelerin geliştirilmesi ve uygulanması, genellikle mevcut enerji piyasası yapılarında ve düzenlemelerinde değişiklikler gerektirdiğinden, düzenleyici ve politik engellerle karşılaşabilir.

Güncel Literatür Örnekleri

"The development of social science research on smart grids": Bu çalışma, akıllı şebekelerle ilgili sosyal bilimler literatürünün durumunu incelemekte ve ana araştırma yollarını ve boşlukları tanımlamaktadır.
https://energsustainsoc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13705-023-00381-9

"The determinants of reliable smart grid from experts' perspective": Bu makale, akıllı şebeke güvenilirliğine ilişkin kullanıcı algılarını incelemekte ve başarı faktörlerini değerlendirmektedir.
https://energyinformatics.springeropen.com/articles/10.1186/s42162-023-00266-3

"An Extensive Critique on Smart Grid Technologies": Bu makale, akıllı şebeke teknolojilerindeki son gelişmelerin, temel zorlukların ve gelecekteki yönelimlerin kapsamlı bir incelemesini sunmaktadır.
https://www.mdpi.com/2227-7080/11/3/81

İlgili Diğer Kavramlar

Nesnelerin İnterneti (IoT)
Yenilenebilir Enerji
Enerji Verimliliği
Şebeke Modernizasyonu
Talep Tepkisi

bottom of page