top of page
noktalar

Open Innovation Workshop

9 November 2023

Originn Creative Hub

İzmir

noktalar

Open Innovation Workshop is an exciting event that brings together entrepreneurs, corporate leaders, and innovation enthusiasts. This event provides a platform to discover the business world's latest and most extraordinary innovation practices and collaboration opportunities.

Stratejik Ortaklar

Edider Beyaz.png
GDZ.png

About the Workshop

On November 9, 2023, EDİDER-GDZ Elektrik's Open Innovation Workshop in Izmir will bring together entrepreneurs, corporate leaders and innovation enthusiasts to explore the latest and unusual innovation practices in the business world.

 

Startups participating in the event will have the opportunity to address current industry challenges in depth and develop innovative solutions together with leading representatives of the energy sector.

 

In the first half of the event, there will be panels on Entrepreneurship Finance and Successful Corporate Entrepreneurship Projects, success stories and sessions to share the vision on entrepreneurship and startups from the perspective of EMRA and EDİDER. 

 

In the second part, participants will discuss the current situation, development areas and solutions to problems in the startup ecosystem with five different themes at five different tables. You can take your place at the table by registering for the Open Innovation Workshop.

Açık İnovasyon Çalıştayı.png

Çalıştay Masaları Temalarımız

1. Kurumsal Firmalarla ile Start-up İş Birlikleri Ne Düzeyde?

Kurumsal Firmalarla ile Start-up İş Birlikleri Ne Düzeyde? teması altında, günümüzün hızla değişen iş dünyasında kurumsal firmaların ve start-up'ların nasıl bir araya geldiğine, bu iş birliklerinin hangi aşamalardan geçtiğine ve ne tür avantajlar veya zorluklar sunduğuna dair bir inceleme yapılacak.
 

Bu çalıştayda masasında, start-up'ların yenilikçi çözümler ve fikirler sunma kabiliyeti ile kurumsal firmaların kaynak ve ağ avantajlarının nasıl bir sinerji yarattığına odaklanılacak. Aynı zamanda, bu tür iş birliklerinin karşılıklı faydalarının yanı sıra karşılaşılan zorluklar ve bu zorlukların nasıl aşıldığına dair gerçek hayat deneyimleri de paylaşılacak. Hem kurumsal temsilcilerin hem de start-up girişimcilerinin perspektifleriyle, bu iş birliğinin gelecekteki potansiyeline dair derinlemesine bir tartışma gerçekleştirilecek.

2. Teknoparklar Neleri Başardı, Neleri Başaramadı?

Teknoparklar Neleri Başardı, Neleri Başaramadı? teması, teknoparkların Türkiye'deki inovasyon ekosistemindeki rolüne, elde ettikleri başarılara ve karşılaştıkları zorluklara odaklanacak.

 

Bu masada, teknoparkların araştırma ve geliştirmeye olan katkıları, start-up'lar ve kurumsal firmalarla olan ilişkileri ve teknolojik ilerlemeleri destekleme kapasiteleri detaylı bir şekilde ele alınacak. Aynı zamanda, bu merkezlerin karşılaştığı operasyonel, finansal ve bürokratik zorluklar, sektörden gelen gerçek örneklerle tartışılacak. Teknoparkların gelecekte nasıl bir evrim geçireceği, nasıl daha etkili ve verimli hale getirilebileceği konusunda fikir alışverişinde bulunulacak. Hem teknopark temsilcilerinin hem de bu merkezlerde faaliyet gösteren girişimcilerin deneyimlerinin paylaşılacağı bu oturum, teknoparkların ekosistemdeki yerini daha iyi anlamak için kritik bir öneme sahip olacak.

3. Girişimcilik ve İnovasyon Ekosistemimizi Nasıl Büyütebiliriz?

Girişimcilik ve İnovasyon Ekosistemimizi Nasıl Büyütebiliriz? teması, Türkiye'deki girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin mevcut durumunu, potansiyelini ve büyüme fırsatlarını mercek altına alacak.

 

Bu masada, ulusal ve uluslararası rekabette daha etkin bir konuma gelmek için ekosistemimizin hangi alanlarda güçlendirilmesi gerektiği tartışılacak. Yatırımcılar, akademisyenler, girişimciler ve sektör profesyonelleri, ekosistemin karşılaştığı zorlukları ve bu zorlukların üstesinden gelmek için hangi stratejilere başvurulması gerektiğini derinlemesine ele alacak. Aynı zamanda, ekosistemi canlandıracak ve genç girişimcileri teşvik edecek politika önerileri, eğitim programları ve finansman modelleri üzerinde durulacak. Bu temada, katılımcılar arasında ortak bir vizyon oluşturarak ekosistemimizi nasıl daha inovatif, sürdürülebilir ve rekabetçi hale getirebileceğimiz konusunda yapıcı bir diyalog ortamı yaratmayı amaçlıyoruz.

4. Venture Capitalist & Melek Yatırımcılar, Ekosistemin Gerisinde mi İlerisinde mi?

Venture Capitalist & Melek Yatırımcılar, Ekosistemin Gerisinde mi İlerisinde mi? teması, Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin finansal destekçilerinin, global trendlere ve yerel ihtiyaçlara ne ölçüde uyum sağladığını masaya yatıracak.

 

Bu masada, venture capitalistlerin ve melek yatırımcıların girişimlere sundukları fırsatlar, ekosistemin dinamiklerine ne ölçüde adapte oldukları ve hangi alanlarda daha aktif olmaları gerektiği üzerinde durulacak. Aynı zamanda, yatırımcıların girişimleri seçerken kullandıkları kriterler, risk yönetimi stratejileri ve yatırım sonrası destek mekanizmaları detaylı bir şekilde incelenecek. Hem yatırımcıların hem de girişimcilerin perspektiflerini bir araya getirerek, finansal destekçilerin ekosistemdeki yerini ve gelecekteki rolünü daha iyi anlamak için kapsamlı bir tartışma gerçekleştirilecek. Bu oturum, ekosistemin sağlıklı bir şekilde büyümesi için yatırımcıların nasıl daha etkin bir role sahip olabileceği konusunda fikir birliği oluşturmayı hedefliyor.

5. Enerji Sektöründe Girişimcilik Fırsatları, Teknoloji ve İnovasyon Trendleri?

Enerji Sektöründe Girişimcilik Fırsatları, Teknoloji ve İnovasyon Trendleri teması, enerji sektörünün hızla değişen yapısında girişimcilik için ortaya çıkan fırsatları ve bu alandaki en yeni teknolojik yenilikleri mercek altına alacak. Bu masada, yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji depolama teknolojilerine, akıllı şebekelerden enerji verimliliği çözümlerine kadar enerji sektöründeki en son inovasyon trendleri detaylı bir şekilde ele alınacak.

 

Aynı zamanda, bu trendlerin Türkiye'deki enerji ekosistemine nasıl entegre edilebileceği ve bu alanda girişimciler için hangi fırsatların bulunduğu üzerine derinlemesine bir tartışma gerçekleştirilecek. Hem enerji sektörü profesyonellerinin hem de teknoloji ve inovasyon uzmanlarının perspektiflerini bir araya getirerek, enerji sektöründeki dönüşümü ve girişimcilik fırsatlarını kapsamlı bir şekilde incelemeyi amaçlıyoruz. Bu oturum, enerji sektöründeki girişimcilerin ve yatırımcıların gelecekteki fırsatları daha iyi görebilmeleri için kritik bir öneme sahip olacak.

noktalar

PROGRAM

9 November 2023
İzmir Originn Creative Hub

09:00 - 09:20 Registration - Coffee& Networking

09:20 - 09:40 Opening Speech

Necati Ergin.jpeg

Necati Ergin

GDZ Elektrik

General Manager

09:40 - 10:00 Success Story

Alim Küçükpehlivan_edited.jpg

Alim Küçükpehlivan

Başarsoft

CEO

10:00 - 10:50 Panel 1: Entrepreneurship Financing

Tevfik Akıncı.jpg

Tevfik Akıncı

EnergyHUB

Managing Partner (Moderator)

Dilan Pamir.png

Dilan Pamir

Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası

Director

Investment Banking

Emrehan Demirel .jpg

Emrehan Demirel

Deloitte Türkiye

Partner, Enerji, Doğal Kaynaklar & Endüstri Ürünleri Lideri

Onur Atilla

Onur Atilla

SPK Daire Başkanı (E)
PwC

 

Kıdemli Yönetici Danışmanı

10:50 - 11:10 Kahve Molası

11:10 - 12:00 Panel 2: Successful Corporate Entrepreneurship Program Story

Ferhat Demir.jpg

Ferhat Demir

Prag Ekonomi Üniversitesi Öğretim Görevlisi

&

Türkiye İnovasyon Hareketi Lideri

(Moderatör)

Semih Dilsiz.jpeg

Semih Dilsiz

Aygaz

İnovasyon ve Fikri Haklar Yöneticisi

Emre Ölçer.jpeg

Emre Ölçer

Türkiye İş Bankası

Dijital Bankacılık Müdürü

Dr. Huseyin Güler

Dr. Hüseyin Güler

TTGV

İklim Teknolojileri Elçisi

13:25 - 13:50 EDİDER Presentation
Entrepreneurship and Innovation Management Strategy

Çağdaş Akarsu.jpeg

Çağdaş Akarsu

EDİDER

İnovasyon ve Teknoloji Çalışma Grubu

Lideri

12:00 - 13:00 Lunch

13:50 - 14:10 Open Innovation Workshop Information

14:10 - 14:50 Current Situation Analysis on Themes and Discussion of Problems

14:50 - 15:00 Coffee Break

15:00 - 15:30 Compilation of Problems and Prioritization of the 6 Most Critical Problems

15:30 - 16:00 Exchange of Ideas Between Tables

16:00 - 16:45 Discussion of Solution Suggestions

16:45 - 17:00 Coffee Break

17:00 - 17:30 Prioritization of Solution Suggestions

17:30 - 18:00 Exchange of Ideas Between Tables

18:00 - 18:30 Presentations and Closing

Contributors

bottom of page