top of page
noktalar

Açık İnovasyon
Çalıştayı

9 Kasım 2023

Originn Creative Hub

İzmir

noktalar

Açık İnovasyon Çalıştayı, girişimciler, kurumsal liderler, ve inovasyon tutkunlarını bir araya getiren heyecan verici bir etkinliktir. Bu etkinlik, iş dünyasının en yeni ve sıradışı inovasyon uygulamalarını ve iş birliği fırsatlarını keşfetmek için bir platform sunmaktadır.

Stratejik Ortaklar

Edider Beyaz.png
GDZ.png

Hakkımızda

9 Kasım 2023'de EDİDER-GDZ Elektrik ortaklığında İzmir'de düzenlenecek Açık İnovasyon Çalıştayı, girişimcileri, kurumsal liderleri ve inovasyon tutkunlarını bir araya getirerek, iş dünyasının en yeni ve sıradışı inovasyon uygulamalarını keşfetmek için bir platform sunmaktadır.

 

Etkinliğe katılan startuplar, enerji sektörünün önde gelen temsilcileri ile birlikte mevcut endüstri sorunlarını derinlemesine ele alma ve bu sorunlara yenilikçi çözüm önerileri geliştirme olanağına sahip olacaklar.

 

Etkinliğimizin ilk yarısında Girişimcilik Finansmanı ve Başarılı Kurumsal Girişimcilik Projeleri panelleri, başarı öyküsü ve EPDK ile EDİDER perspektifinden girişimcilik ve startuplar ile ilgili vizyonun paylaşılacağı oturumlar olacak. 

İkinci kısımda ise beş farklı masada, beş farklı tema ile katılımcılar startup ekosistemindeki güncel durum, gelişim alanları ve sorunlara çözüm önerilerini tartışıyor olacaklar. Siz de Açık İnovasyon Çalıştayına kayıt yaptırarak masadaki yerinizi alabilirsiniz. 

Açık İnovasyon Çalıştayı.png

Çalıştay Masaları Temalarımız

1. Kurumsal Firmalarla ile Start-up İş Birlikleri Ne Düzeyde?

Kurumsal Firmalarla ile Start-up İş Birlikleri Ne Düzeyde? teması altında, günümüzün hızla değişen iş dünyasında kurumsal firmaların ve start-up'ların nasıl bir araya geldiğine, bu iş birliklerinin hangi aşamalardan geçtiğine ve ne tür avantajlar veya zorluklar sunduğuna dair bir inceleme yapılacak.
 

Bu çalıştayda masasında, start-up'ların yenilikçi çözümler ve fikirler sunma kabiliyeti ile kurumsal firmaların kaynak ve ağ avantajlarının nasıl bir sinerji yarattığına odaklanılacak. Aynı zamanda, bu tür iş birliklerinin karşılıklı faydalarının yanı sıra karşılaşılan zorluklar ve bu zorlukların nasıl aşıldığına dair gerçek hayat deneyimleri de paylaşılacak. Hem kurumsal temsilcilerin hem de start-up girişimcilerinin perspektifleriyle, bu iş birliğinin gelecekteki potansiyeline dair derinlemesine bir tartışma gerçekleştirilecek.

2. Teknoparklar Neleri Başardı, Neleri Başaramadı?

Teknoparklar Neleri Başardı, Neleri Başaramadı? teması, teknoparkların Türkiye'deki inovasyon ekosistemindeki rolüne, elde ettikleri başarılara ve karşılaştıkları zorluklara odaklanacak.

 

Bu masada, teknoparkların araştırma ve geliştirmeye olan katkıları, start-up'lar ve kurumsal firmalarla olan ilişkileri ve teknolojik ilerlemeleri destekleme kapasiteleri detaylı bir şekilde ele alınacak. Aynı zamanda, bu merkezlerin karşılaştığı operasyonel, finansal ve bürokratik zorluklar, sektörden gelen gerçek örneklerle tartışılacak. Teknoparkların gelecekte nasıl bir evrim geçireceği, nasıl daha etkili ve verimli hale getirilebileceği konusunda fikir alışverişinde bulunulacak. Hem teknopark temsilcilerinin hem de bu merkezlerde faaliyet gösteren girişimcilerin deneyimlerinin paylaşılacağı bu oturum, teknoparkların ekosistemdeki yerini daha iyi anlamak için kritik bir öneme sahip olacak.

3. Girişimcilik ve İnovasyon Ekosistemimizi Nasıl Büyütebiliriz?

Girişimcilik ve İnovasyon Ekosistemimizi Nasıl Büyütebiliriz? teması, Türkiye'deki girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin mevcut durumunu, potansiyelini ve büyüme fırsatlarını mercek altına alacak.

 

Bu masada, ulusal ve uluslararası rekabette daha etkin bir konuma gelmek için ekosistemimizin hangi alanlarda güçlendirilmesi gerektiği tartışılacak. Yatırımcılar, akademisyenler, girişimciler ve sektör profesyonelleri, ekosistemin karşılaştığı zorlukları ve bu zorlukların üstesinden gelmek için hangi stratejilere başvurulması gerektiğini derinlemesine ele alacak. Aynı zamanda, ekosistemi canlandıracak ve genç girişimcileri teşvik edecek politika önerileri, eğitim programları ve finansman modelleri üzerinde durulacak. Bu temada, katılımcılar arasında ortak bir vizyon oluşturarak ekosistemimizi nasıl daha inovatif, sürdürülebilir ve rekabetçi hale getirebileceğimiz konusunda yapıcı bir diyalog ortamı yaratmayı amaçlıyoruz.

4. Venture Capitalist & Melek Yatırımcılar, Ekosistemin Gerisinde mi İlerisinde mi?

Venture Capitalist & Melek Yatırımcılar, Ekosistemin Gerisinde mi İlerisinde mi? teması, Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin finansal destekçilerinin, global trendlere ve yerel ihtiyaçlara ne ölçüde uyum sağladığını masaya yatıracak.

 

Bu masada, venture capitalistlerin ve melek yatırımcıların girişimlere sundukları fırsatlar, ekosistemin dinamiklerine ne ölçüde adapte oldukları ve hangi alanlarda daha aktif olmaları gerektiği üzerinde durulacak. Aynı zamanda, yatırımcıların girişimleri seçerken kullandıkları kriterler, risk yönetimi stratejileri ve yatırım sonrası destek mekanizmaları detaylı bir şekilde incelenecek. Hem yatırımcıların hem de girişimcilerin perspektiflerini bir araya getirerek, finansal destekçilerin ekosistemdeki yerini ve gelecekteki rolünü daha iyi anlamak için kapsamlı bir tartışma gerçekleştirilecek. Bu oturum, ekosistemin sağlıklı bir şekilde büyümesi için yatırımcıların nasıl daha etkin bir role sahip olabileceği konusunda fikir birliği oluşturmayı hedefliyor.

5. Enerji Sektöründe Girişimcilik Fırsatları, Teknoloji ve İnovasyon Trendleri?

Enerji Sektöründe Girişimcilik Fırsatları, Teknoloji ve İnovasyon Trendleri teması, enerji sektörünün hızla değişen yapısında girişimcilik için ortaya çıkan fırsatları ve bu alandaki en yeni teknolojik yenilikleri mercek altına alacak. Bu masada, yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji depolama teknolojilerine, akıllı şebekelerden enerji verimliliği çözümlerine kadar enerji sektöründeki en son inovasyon trendleri detaylı bir şekilde ele alınacak.

 

Aynı zamanda, bu trendlerin Türkiye'deki enerji ekosistemine nasıl entegre edilebileceği ve bu alanda girişimciler için hangi fırsatların bulunduğu üzerine derinlemesine bir tartışma gerçekleştirilecek. Hem enerji sektörü profesyonellerinin hem de teknoloji ve inovasyon uzmanlarının perspektiflerini bir araya getirerek, enerji sektöründeki dönüşümü ve girişimcilik fırsatlarını kapsamlı bir şekilde incelemeyi amaçlıyoruz. Bu oturum, enerji sektöründeki girişimcilerin ve yatırımcıların gelecekteki fırsatları daha iyi görebilmeleri için kritik bir öneme sahip olacak.

noktalar

PROGRAM

9 Kasım 2023
İzmir Originn Creative Hub

09:00 - 09:20 Kayıt - Kahve - Tanışma

09:20 - 09:40 Açılış Konuşması

Necati Ergin.jpeg

Necati Ergin

GDZ Elektrik

Planlama ve Teknoloji Direktörü

09:40 - 10:00 Başarı Hikayesi

Alim Küçükpehlivan_edited.jpg

Alim Küçükpehlivan

Başarsoft

CEO

10:00 - 10:50 Panel 1: Girişimcilik Finansmanı

Tevfik Akıncı.jpg

Tevfik Akıncı

EnergyHUB

Yönetici Ortak (Moderatör)

Dilan Pamir.png

Dilan Pamir

Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası

Daire Başkanı

Yatırım Bankacılığı, Sermaye Piyasaları

Emrehan Demirel .jpg

Emrehan Demirel

Deloitte Türkiye

Partner, Enerji, Doğal Kaynaklar & Endüstri Ürünleri Lideri

Onur Atilla

Onur Atilla

SPK Daire Başkanı (E)
PwC

 

Kıdemli Yönetici Danışmanı

10:50 - 11:10 Kahve Molası

11:10 - 12:00 Panel 2: Başarılı Kurumsal Girişimcilik Programı

Ferhat Demir.jpg

Ferhat Demir

Prag Ekonomi Üniversitesi Öğretim Görevlisi

&

Türkiye İnovasyon Hareketi Lideri

(Moderatör)

Semih Dilsiz.jpeg

Semih Dilsiz

Aygaz

İnovasyon ve Fikri Haklar Yöneticisi

Emre Ölçer.jpeg

Emre Ölçer

Türkiye İş Bankası

Dijital Bankacılık Müdürü

Dr. Huseyin Güler

Dr. Hüseyin Güler

TTGV

İklim Teknolojileri Elçisi

12:00 - 12:30 EDİDER Sunumu
Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Stratejisi

Çağdaş Akarsu.jpeg

Çağdaş Akarsu

EDİDER

İnovasyon ve Teknoloji Çalışma Grubu

Lideri

12:30 - 13:30 Öğle Yemeği

13:30 - 13:50 Açık İnovasyon Çalıştayı Bilgilendirme

13:50 - 14:40 Temalara Dair Mevcut Durum Analizi ve Sorunların Tartışılması

14:40 - 15:00 Kahve Molası

15:00 - 15:30 Sorunların Derlenmesi ve 6 En Kritik Sorunun Önceliklendirilmesi

15:30 - 16:00 Masalar Arası Fikir Alışverişi

16:00 - 16:40 Çözüm Önerilerin Tartışılması

16:40 - 17:00 Kahve Molası

17:00 - 17:30 Çözüm Önerilerinin Önceliklendirilmesi

17:30 - 18:00 Masalar Arası Fikir Alışverişi

18:00 - 18:30 Sunumlar ve Kapanış

Katkı Verenler

bottom of page